Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NOVA PICADORA SG550 BRUTALIS DE SCANSTEEL FOODTECH

Durant aquest proper mes de juliol farem noves demostracions de descongelació per radiofreqüència de blocs congelats de carns i peixos.

Per això disposarem de túnel continu de la nostra representada STALAM.

Els temps típics de procés per a blocs de 15-20 kg són 20-25 minuts, passant en aquest temps de temperatures de -18ºC a -3ºC, de forma homogènia i uniforme.

Aquesta nova tecnologia permet racionalitzar segons la producció diària la primera matèria que es descongela. Redueix a més de forma dràstica les minves de descongelació típiques de cambres amb vapor i la contaminació.

El seu ús ofereix en molts processos l’alternativa, en funció del mercat, de comprar fresc o utilitzar producte emmagatzemat congelat, i així es pot controlar les fluctuacions de preus de la matèria primera.

Per a més informació contacteu el nostre departament comercial.

Descarrega aquí la informació sobre descongelació per RF