Skip to content Skip to footer

Ha desenvolupat equips de descongelació ràpida en línia amb tecnologia de radiofreqüència que permet una reducció significativa de minves de descongelació i minimitza el deteriorament del producte pel creixement bacterià.

Túnel de descongelación